PRO PAKET

 • Neograničen broj kurseva
 • Kreiranje sadržaja
 • Testiranje korisnika
 • Sekcija izveštavanja
 • Različiti nivoi administracije
 • Sistemske poruke ka korisnicima
 • Višejezičnost
 • Lokalna podrška
 • Hostovanje platforme na našem domenu (imefirme.obrazovanje.online)
 • Postavljanje platforme na vaš domen
 • Personalizacija platforme po vašim potrebama
  (uklanjanje reklama, postavljanja vašeg logotipa i dr.)
 •